Osvědčení o autorizaci – ČKAIT 1201000 ing.Zuzana Staňková