„Ušatý“ dům – polyfunkční objekt, Olomouc

  • Ušatý dům Wellnerova Olomouc 00
  • Ušatý dům Wellnerova Olomouc 01
  • Ušatý dům Wellnerova Olomouc 02
  • Ušatý dům Wellnerova Olomouc 03
  • Ušatý dům Wellnerova Olomouc 04
  • Ušatý dům Wellnerova Olomouc 05
  • Ušatý dům Wellnerova Olomouc 14
  • Ušatý dům Wellnerova Olomouc 06
  • Ušatý dům Wellnerova Olomouc 15

Atypická architektura Staška Žeravy přinesla zlidovělý název domu v Olomouci u parku v blízkosti centra.

Co bylo inspirací pro architekturu polyfunkčního domu na ulici Wellnerově v Olomouci mi architekt Stašek Žerava nikdy neprozradil. V každém případě je tento objekt po stránce vzhledu velmi kontroverzní stavbou a již od svého vzniku vyvolával emoce a debaty.

Jako hlavní inženýr projektu a vedoucí týmu projektantů, který na díle pracoval, jsem měla možnost se v této náročné funkci učit za pochodu. Že byl náročný projekt a především statika domu, je z pohledu na něj odborníkovi jasné. Náročná byla ale i etapa dodávky, kdy jsem zastávala funkci autorského dozoru projektanta stavební části.

Dodávka stavby byla zajímavá po všech stránkách. Základové poměry složité na zvodnělých stěrkových polštářích a nánosech údolní nivy řeky Moravy – zakládalo se na pilotách. Svislé betonové žiletky, které člení fasádu a přecházejí do konstrukce „uší“, nebylo možno vyrobit z požadovaného pohledového betonu a jsou proto opatřeny betonovou stěrkou na svém povrchu. Pro vlastní dodávku nosné konstrukce „uší“ z přerovských strojíren bylo nutno řešit průjezd těžkého trajleru přes Olomouc, kde překáželo trolejové tramvajové vedení.

Nicméně pohled z vrchu každého „ucha“ rohové sekce stavby na Olomouc je opravdu úchvatný a nezapomenutelný.

Zaujal vás tento projekt? – neváhejte mne kontaktovat